اخبار هفته سوم اسفند ماه 1401

اخبار هفته سوم اسفند ماه 1401

1401.12.16

💢 «عرضه خودرو در بورس» از لایحه بودجه حذف شد

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: براساس تصمیم کمیسیون تلفیق موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال آتی، حذف شد.

میرتاج‌الدینی با اشاره به بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق در زمینه عرضه خودرو در بورس کالا گفت: در این زمینه کمیسیون تلفیق پیشتر پیشنهادی را مصوب کرده بود که پانزده درصد از منابع این موضوع به خودروسازان و مابقی به دولت باز می گشت.

وی افزود: در ادامه و در صحن مجلس پیشنهاد دیگری مصوب شد که عنوان می‌کرد که اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود باید براساس شرایطی باشد و نباید بیش از 1.2 دهم باشد که این مسئله ابهام برانگیز بود و به کمیسیون ارجاع شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 تاکید کرد: بنابراین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق هم پیشنهاد اولیه در لایحه بودجه که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین پیشنهاد ثانویه که در مربوط به تعیین شرایط برای این مسئله بود از لایحه حذف شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تلاش مجلس این است که در لایحه بودجه دولت طوری عمل کند که در زمینه عرضه خودرو رانت شکل نگیرد. وی تاکید کرد: بنابراین موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه حذف شد./ تسنیم

✅ #لکما

۲۶ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه با بیش از ۲۰ میلیون تقاضا.

دقت به روند و تحلیل

✅ #توریل

در محدوده رشد ۹۰ درصدی، صف خرید

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (717)
🟢 تعداد مثبت: 509 (%71)
🔴 تعداد منفی: 208 (%29)
🔼 تعداد صف خرید: 118 (%16)
🔽 تعداد ️صف فروش: 28 (%4)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (489)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (228)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (8.2T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (7.7T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (2.2T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (2.7T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (869.7B)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (1T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (28.8M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (25.2M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (34.2M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (26.8M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.1)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.3)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (486.7B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-325.4B)
🔺 ارزش صف های خرید: (609.4B)
🔻 ارزش صف های فروش: (253.4B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ فلزات اساسی: (285.9B) 1T
✳️ کمکی به نهادها: (87.7B) 521.8B
✳️ شیمیایی: (71.5B) 898.7B
✳️ نفتی: (33.8B) 395.1B
✳️ چند رشته صنعتی: (28.7B) 356.4B
✳️ حمل ونقل: (20.9B) 187.8B
✳️ محصولات غذایی: (14.9B) 345.8B


1401.12.15

✅ #سجام

رنج مثبت و اکثریت گروه سیمان

✅ #ثبهساز

حجم معاملات بیش از ۳۱۰ میلیون و تقاضای ۱۰۵ میلیون در سقف روزانه

✅ #ثجوان

رنج مثبت در آستانه صف خرید

💢 راه‌اندازی قراردادهای جدید اختیار معامله سکه از شنبه

مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی قرارداد اختیار خرید و فروش سکه طلا با سررسید اردیبهشت ۱۴۰۲ از شنبه ۲۰ اسفند خبر داد. تاریخ سررسید قراردادهای مذکور ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ است./سنا

✅ #دیران

افزایش حجم معاملات و رنج مثبت در آستانه بالا

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (698)
🟢 تعداد مثبت: 171 (%24)
🔴 تعداد منفی: 527 (%76)
🔼 تعداد صف خرید: 46 (%7)
🔽 تعداد ️صف فروش: 26 (%4)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (262)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (436)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (656.4B)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (687B)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (144.8B)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (114.2B)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (85B)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (36.1B)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (16.7M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (16.9M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (24.6M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (26.5M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (0.9)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-31.3B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-55.4B)
🔺 ارزش صف های خرید: (229.6B)
🔻 ارزش صف های فروش: (286.3B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ انبوه سازی: (21.6B) 51.4B
✳️ خودرو: (7.1B) 162.4B
✳️ سیمان: (5.1B) 41.2B
✳️ حمل ونقل: (2.6B) 16.1B
✳️ دستگاه های برقی: (2.1B) 13.6B
✳️ بانک: (2B) 22.2B
✳️ ساير معادن: (1.9B) 14.1B


1401.12.14

✅ #غگرجی

رنج مثبت با ۱۱ میلیون حجم معاملات

✅ #وآرین

رنج مثبت در محدوده حمایتی تحلیل بعد از نوسانات اوایل برج ۱۱

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (726)
🟢 تعداد مثبت: 352 (%48)
🔴 تعداد منفی: 374 (%52)
🔼 تعداد صف خرید: 76 (%10)
🔽 تعداد ️صف فروش: 31 (%4)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (254)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (472)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (5.5T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (5.6T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (1.5T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (1.5T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (677.5B)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (530.5B)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (26M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (23.8M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (25.8M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (22.9M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.1)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-62.5B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-73.3B)
🔺 ارزش صف های خرید: (463.4B)
🔻 ارزش صف های فروش: (333.1B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ خودرو: (105.3B) 1T
✳️ فنی و مهندسی: (52.6B) 134.2B
✳️ کمکی به نهادها: (35.8B) 192.4B
✳️ انبوه سازی: (15.2B) 234.8B
✳️ حمل ونقل: (5B) 121.9B
✳️ سیمان: (4.5B) 171.3B
✳️ سایر واسطه گری: (3.7B) 46.9B

✅ #غپینو

💢دريافت مجوز افزایش 11 تا 20 درصد در نرخ فروش محصولات (برخی از محصولات گروه آدامس)

افزایش 28 درصد نرخ خريد مواد اوليه (بیس)


1401.12.13

💢 اختصاص ۲ میلیون تومان سهام به ازای تولد فرزند

▫️نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد خواهد شد، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. /تسنیم

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (723)
🟢 تعداد مثبت: 208 (%29)
🔴 تعداد منفی: 515 (%71)
🔼 تعداد صف خرید: 80 (%11)
🔽 تعداد ️صف فروش: 53 (%7)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (356)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (367)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (5.6T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (6.5T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (2.2T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (1.3T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (342.7B)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (24.9M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (24.1M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (25.8M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (23.4M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-0.9T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-191.1B)
🔺 ارزش صف های خرید: (319.8B)
🔻 ارزش صف های فروش: (298B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ چند رشته صنعتی: (40.7B) 363.8B
✳️ فنی و مهندسی: (6.9B) 168.4B
✳️ پیمانکاری: (3.8B) 41B
✳️ رایانه: (3.1B) 52.4B
✳️ انبوه سازی: (2.2B) 215.5B
✳️ استخراج نفت: (551.8M) 5.5B
✳️ فعالیت مهندسی: (67.1M) 0.9B

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.