اخبار هفته سوم اردیبهشت ماه 1402

اخبار هفته سوم اردیبهشت ماه 1402

1402.02.20

✅ #جهرم

۲۶ میلیون تقاضا در سقف روزانه

💢 وزارت اقتصاد: اجباری از سازمان بورس به خرید یا فروش سهام صورت نگرفته است

وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه صندوق‌های بازارگردانی در بازار وظیفه‌ای دارند که باید هم در زمان تقاضا اقدام به عرضه و هم زمان عرضه زیاد اقدام به خرید کنند تا نقدشوندگی سهام حفظ شود، اعلام کرد: اجباری از سازمان بورس به خرید یا فروش در بورس صورت نگرفت./سنا

💢 وزیر اقتصاد: فرضیه حبابی بودن رشد بورس منتفی است

خاندوزی: بورس در ماه‌های اخیر رشد سریعی داشته و ممکن است در این مسیر توقف‌هایی داشته باشد اما در نهایت به مسیر خود ادامه می‌دهد.

فرضیه حبابی بودن رشد بورس در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاملا منتفی است./ایسنا

✅ #ثبهساز

رنج مثبت تا محدوده صف خرید
رشد حدود ۱۹۰ درصدی نماد و حجم ۷۱۴ میلیون

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (757)
🟢 تعداد مثبت: 303 (%40)
🔴 تعداد منفی: 454 (%60)
🔼 تعداد صف خرید: 104 (%14)
🔽 تعداد صف فروش: 170 (%22)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (622)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (135)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (18.2T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (19.5T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (4.6T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (3.3T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1.7T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (1.1T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (32M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (39.8M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (31.7M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (29M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (0.8)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-1.3T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-332.5B)
🔺 ارزش صف های خرید: (1T)
🔻 ارزش صف های فروش: (2.4T)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ کمکی به نهادها: (42.7B) 789.4B
✳️ کانه فلزی: (42.7B) 654.2B
✳️ شیمیایی: (42B) 1.7T
✳️ نفتی: (20.5B) 1T
✳️ حمل و نقل آبی: (12.6B) 26.1B
✳️ بیمه: (4.3B) 501.9B
✳️ فنی و مهندسی: (2.9B) 49.4B


1402.02.19

✅ #جهرم

ادامه روند مثبت با تقاضای ۱۸ میلیون در سقف روزانه

✅ #لکما

ادامه روند مثبت نماد با ۳۵ میلیون تقاضا در صف خرید

رعایت حد ضرر بعد یک دوره رشد الزامیست

✅ #دیران

مجدد نزدیک به محدوده های جذاب قیمتی

✅ #تمحرکه

نزدیک به محدوده های جذاب قیمتی

✅ #وحافظ

نزدیک شدن به قیمت مناسب در دو و سه روز کاری آینده

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (757)
🟢 تعداد مثبت: 303 (%40)
🔴 تعداد منفی: 454 (%60)
🔼 تعداد صف خرید: 104 (%14)
🔽 تعداد صف فروش: 170 (%22)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (622)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (135)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (18.2T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (19.5T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (4.6T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (3.3T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1.7T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (1.1T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (32M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (39.8M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (31.7M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (29M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (0.8)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-1.3T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-332.5B)
🔺 ارزش صف های خرید: (1T)
🔻 ارزش صف های فروش: (2.4T)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ کمکی به نهادها: (42.7B) 789.4B
✳️ کانه فلزی: (42.7B) 654.2B
✳️ شیمیایی: (42B) 1.7T
✳️ نفتی: (20.5B) 1T
✳️ حمل و نقل آبی: (12.6B) 26.1B
✳️ بیمه: (4.3B) 501.9B
✳️ فنی و مهندسی: (2.9B) 49.4B


1402.02.18

✅ #جهرم

در سقف روزانه با ۲۲ میلیون تقاضا

✅ #لکما

با ۶۹ میلیون حجم معاملات و ۲۰ میلیون تقاضا در سقف قیمت

رعایت حد ضرر بعد از یک دوره رشد ۱۶۰ درصدی

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (741)
🟢 تعداد مثبت: 70 (%9)
🔴 تعداد منفی: 671 (%91)
🔼 تعداد صف خرید: 44 (%6)
🔽 تعداد صف فروش: 577 (%78)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (389)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (352)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (6T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (10.2T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (6.1T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (1.8T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (3T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (885.8B)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (23.7M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (62.7M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (25.7M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (19.3M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (0.4)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.3)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-4.3T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (892.7B)
🔺 ارزش صف های خرید: (732.6B)
🔻 ارزش صف های فروش: (13.9T)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ صندوق ها: (264.5B) 5.3T
✳️ وسایل ارتباطی: (4.3B) 59.8B
✳️ دباغي و چرم: (3.3B) 9.2B
✳️ استخراج نفت: (612.4M) 35.8B


1402.02.17

💢 حجم معاملات تا این لحظه

شبریز ۱۱۲ میلیون حجم
شتران ۶۴۱ میلیون
وبملت ۱،۲ میلیارد
صادرات ۸۵۰ میلیون
وتجارت ۶۳۱ میلیون
شپنا ۳۰۰ میلیون
فخوز ۳۰۰ میلیون

صف شپنا با ۳۳۴ میلیون حجم جمع شد
صف فولاد با ۴۷۱ میلیون حجم جمع شد
صف فخوز با ۳۰۱ میلیون حجم جمع شد

✅ #لکما

همچنان در صف خرید با حجم معاملات ۳۱ میلیون و رشد حدود ۱۶۰ درصد

رعایت حد ضرر بعد از یک دوره رشد الزامیست

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (745)
🟢 تعداد مثبت: 94 (%13)
🔴 تعداد منفی: 651 (%87)
🔼 تعداد صف خرید: 62 (%8)
🔽 تعداد صف فروش: 497 (%67)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (126)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (619)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (12.3T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (16.1T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (6.3T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (2.5T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (3.1T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (1.2T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (28.2M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (41.8M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (27.2M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (36.9M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (0.7)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (0.7)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-3.9T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-322.2B)
🔺 ارزش صف های خرید: (1.1T)
🔻 ارزش صف های فروش: (7.9T)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ محصولات فلزی: (4.9B) 114.6B
✳️ قند و شکر: (4.7B) 64B
✳️ استخراج نفت: (1B) 7.3B
✳️ منسوجات: (660M) 6.5B


1402.02.16

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (754)
🟢 تعداد مثبت: 466 (%62)
🔴 تعداد منفی: 288 (%38)
🔼 تعداد صف خرید: 207 (%27)
🔽 تعداد صف فروش: 40 (%5)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (413)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (341)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (20.7T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (18.6T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (4.2T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (6.4T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1.5T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (2.8T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (36.9M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (29.7M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (30.1M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (27.6M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.2)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (2.2T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-777.8B)
🔺 ارزش صف های خرید: (3.4T)
🔻 ارزش صف های فروش: (272B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ خودرو: (698.7B) 1.7T
✳️ بانک: (592.8B) 2.6T
✳️ نفتی: (419.4B) 1.8T
✳️ انبوه سازی: (367B) 2.1T
✳️ کمکی به نهادها: (90.6B) 713.4B
✳️ دارویی: (62.7B) 827.4B
✳️ محصولات غذایی: (53.5B) 1T

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.