اخبار هفته سوم آبان ماه 1401

اخبار هفته سوم آبان ماه 1401

1401.08.18

✅ #ثبهساز

💢 برگزاري مناقصه

مشارکت در ساخت پروژه مسکونی پروژه زیتون به مساحت 1000 متر مربع و مساحت قابل احداث 3282 متر مربع در تهران

✅ #دحاوی

افزایش تقاضا و بازگشت مجدد به محدوده ۸۰۰ تومان
رعایت حد ضرر

✅ #قاسم

با حجم ۲۱ میلیون در سقف روزانه و رشد بیش از ۸۵ درصد
رعایت حد ضرر بعد از یک دوره رشد الزامیست

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (735)
🟢 تعداد مثبت: 410 (%56)
🔴 تعداد منفی: 325 (%44)
🔼 تعداد صف خرید: 82 (%11)
🔽 تعداد ️صف فروش: 40 (%5)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: (536)
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: (199)

🚹️ارزش خرید حقیقی ها: (4.3T)
🚹️ارزش فروش حقیقی ها: (4.6T)
⬆️ارزش خرید حقوقی ها: (1.2T)
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: (897.1B)
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (609B)
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (481.8B)
🟢سرانه خرید حقیقی میانگین: (19.2M)
🔴سرانه فروش حقیقی میانگین: (17.4M)
🟢سرانه خرید حقیقی وزنی: (24.8M)
🔴سرانه فروش حقیقی وزنی: (20.9M)
🔠قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.1)
🔡قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.2)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-283.1B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (259.7B)
🔺 ارزش صف های خرید: (377.1B)
🔻 ارزش صف های فروش: (65.7B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️صندوق قابل معامله: (273.7B) 2.5T
✳️نفتی: (62.9B) 524.8B
✳️سرمایه گذاری: (15.5B) 178B
✳️انبوه سازی: (6B) 167.2B
✳️سایر واسطه گری مالی: (1.5B) 31.8B
✳️لاستیک: (0.9B) 20B
✳️کامپیوتری: (896.5M) 8.2B


1401.08.17

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (739)
🟢 تعداد مثبت: 301 (%41)
🔴 تعداد منفی: 438 (%59)
🔼 تعداد صف خرید: 61 (%8)
🔽 تعداد ️صف فروش: 45 (%6)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: (219)
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: (520)

🚹️ارزش خرید حقیقی ها: (5.2T)
🚹️ارزش فروش حقیقی ها: (5.6T)
⬆️ارزش خرید حقوقی ها: (1.5T)
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: (1.1T)
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (712.3B)
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (598.8B)
🟢سرانه خرید حقیقی میانگین: (19.4M)
🔴سرانه فروش حقیقی میانگین: (18.1M)
🟢سرانه خرید حقیقی وزنی: (24.6M)
🔴سرانه فروش حقیقی وزنی: (22M)
🔠قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.1)
🔡قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-442.9B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-330.3B)
🔺 ارزش صف های خرید: (261.5B)
🔻 ارزش صف های فروش: (78.8B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️نفتی: (74.2B) 786.9B
✳️خودرو: (21.8B) 1.3T
✳️تجارت عمده: (10.7B) 11.7B
✳️اطلاعات و ارتباطات: (1.9B) 46.3B
✳️مخابرات: (1.2B) 8.9B
✳️سایر واسطه گری مالی: (1B) 36.1B
✳️استخراج ساير معادن: (1B) 6.8B


1401.08.16

✅ #دانا

رشد بیش از ۱۲۰ درصد نماد

رعایت حد ضرر

✅ #دحاوی

تقاضای بیش از ۸ میلیون

✅ #دامین

مجدد در محدوده مقاومتی ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومانی

✅ #غگرجی

صف خرید در محدوده حمایتی
با بیش از ۵ میلیون تقاضا و حجم معاملات

📊 #پایش_بازار 

☑️ تعداد کل نماد: 743
🟢 تعداد مثبت: 681 (%92)
🔴 تعداد منفی: 62 (%8)
🔼 تعداد صف خرید: 333 (%45)
🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 670
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 73

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 1,083 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 1,930 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 521 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 840 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 25.3 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 17.6 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1.4

⬆️ ورود پول حقیقی: (837) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (858) میلیارد تومان
🔻 🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️نفتی:  160,469
✳️بانک:  96,920
✳️شیمیایی:  88,396
✳️فلزات اساسی:  62,945
✳️سرمایه گذاری:  41,878
✳️محصولات غذایی:  23,595


1401.08.15

✅ #دانا

عبور از محدوده ۲۰۰ تومانی و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی.
دقت و رعایت حد ضرر

✅ #ثامید

💢برگزاري مزايده فروش پروژه های شهید انصاری قزوین، عظیمیه کرج و امید2 مشهد

شرکت توسعه و عمران امید پروژه های خود را به صورت نقد،اقساط و یا تهاتر از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار می نماید. شایان ذکر است حجم ریالی فروش پیش بینی شده در آگهی به میزان حداقل 60 میلیارد تومان برآورد شده است که عملکرد آن در گزارشات آتی منعکس می گردد.

✅ #دحاوی

افزایش تقاضا در سقف روزانه در محدوده مقاومت ۸۰۰ تومان

✅ #ثبهساز

💢نتايج برگزاري مزايده فروش ملک سنگر

با عنایت به بازگشایی انجام شده در مورخ 1401/06/06 بر اساس نتایج به دست آمده به مبلغ 7,320,000 میلیون ریال به فروش رسید.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 738
🟢 تعداد مثبت: 550 (%75)
🔴 تعداد منفی: 188 (%25)
🔼 تعداد صف خرید: 101 (%14)
🔽 تعداد ️صف فروش: 37 (%5)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 559
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 179

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 713 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 640 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 288 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 220 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 19.2 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 15.9 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1.2

⬆️ ورود پول حقیقی: (-72) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (323) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (83) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️سرمایه گذاری: 8,540
✳️زغال سنگ: 4,405
✳️هتل و رستوران: 3,976
✳️سیمان: 3,757
✳️لاستیک: 2,060
✳️محصولات فلزی: 733


1401.08.14

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 734
🟢 تعداد مثبت: 588 (%80)
🔴 تعداد منفی: 146 (%20)
🔼 تعداد صف خرید: 147 (%20)
🔽 تعداد ️صف فروش: 39 (%5)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 530
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 204

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 849 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 1,619 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 322 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 576 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 23.1 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 17.9 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1.3

⬆️ ورود پول حقیقی: (768) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (351) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (90) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️نفتی: 140,821
✳️فلزات اساسی: 127,879
✳️شیمیایی: 40,377
✳️کانه فلزی: 29,370
✳️سرمایه گذاری: 16,718
✳️حمل ونقل: 12,116

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.