اخبار هفته دوم اسفند ماه 1401

اخبار هفته دوم اسفند ماه 1401

1401.12.10

✅ #ونیرو

با ۲۳ میلیون حجم و بیش از ۳۲ میلیون تقاضا در سقف روزانه

✅ #بترانس

با ۲۷۹ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه

✅ #غگرجی

طبق روند حرکتی متعادل با رنج مثبت

✅ #بنو

روند متعادل در قیمت مناسب

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (693)
🟢 تعداد مثبت: 206 (%30)
🔴 تعداد منفی: 487 (%70)
🔼 تعداد صف خرید: 44 (%6)
🔽 تعداد ️صف فروش: 25 (%4)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (273)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (420)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (781.3B)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (825.8B)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (174.1B)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (129.6B)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (106.8B)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (68.5B)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (17.2M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (16.8M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (22.5M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (24.5M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (0.9)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-45B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-32.5B)
🔺 ارزش صف های خرید: (482.9B)
🔻 ارزش صف های فروش: (253.2B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ ماشین آلات: (8.3B) 22.6B
✳️ سرمایه گذاری: (8.2B) 52.7B
✳️ کانی غیرفلزی: (4.1B) 34.4B
✳️ بانک: (4B) 64B
✳️ محصولات غذایی: (2.9B) 37.8B
✳️ محصولات فلزی: (1.1B) 22.7B
✳️ فنی و مهندسی: (898.2M) 16.9B


1401.12.09

💢 جزئیات تغییر دامنه نوسان از زبان عشقی

رپیس سازمان بورس:
اگر سامانه‌های معاملاتی اجازه دهند که دامنه نوسان پویا تشکیل شود، دامنه نوسان برداشته می‌شود، اما فعلا سامانه معاملاتی اجازه این کار را نمی‌دهد.
این تصمیم در ۳ ماهه اول سال آینده اعمال و سعی می‌شود دامنه نوسان را تا جایی پیش ببریم که صف خرید و فروشی در بازار وجود نداشته باشد./ایسنا

💢 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: معاملات گواهی سپرده نفت و میعانات گازی، به‌زودی در بورس انرژی راه‌اندازی می‌شود

محسن خجسته‌مهر گفت: به‌زودی گواهی سپرده نفت‌ خام و میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی ایران معامله می‌شود.

مخازن شرکت ملی نفت ایران به‌منظور معامله گواهی سپرده نفت‌ خام و میعانات گازی در بورس انرژی ایران پذیرش شده‌اند.

وی به همکاری با سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: مصوبه ضوابط اجرایی راه‌اندازی انتشار گواهی سپرده کالایی نفت و معاملات مربوط به آن در بورس انرژی ایران طی نشست سیزدهم دی‌ماه امسال شورای اقتصاد مصوب و برای اجرا ابلاغ شد./سنا

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (726)
🟢 تعداد مثبت: 413 (%57)
🔴 تعداد منفی: 313 (%43)
🔼 تعداد صف خرید: 105 (%14)
🔽 تعداد ️صف فروش: 39 (%5)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (393)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (333)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (8T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (8.1T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (2.3T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (2.2T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (851.8B)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (881.4B)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (28.5M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (27.3M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (29.2M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (23M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.3)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-107.4B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-244B)
🔺 ارزش صف های خرید: (0.9T)
🔻 ارزش صف های فروش: (314.5B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ کانه فلزی: (67.1B) 319.4B
✳️ محصولات فلزی: (33.9B) 97.3B
✳️ شیمیایی: (30.1B) 711.8B
✳️ سرمایه گذاری: (26.6B) 433.4B
✳️ ماشین آلات: (21.4B) 208.7B
✳️ حمل ونقل: (17.6B) 182.4B
✳️ فلزات اساسی: (5.7B) 1.1T


1401.12.08

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (725)
🟢 تعداد مثبت: 222 (%31)
🔴 تعداد منفی: 503 (%69)
🔼 تعداد صف خرید: 81 (%11)
🔽 تعداد ️صف فروش: 57 (%8)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (312)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (413)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (9.4T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (10.1T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (3.3T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (2.6T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1.7T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (1.3T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (27.1M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (27.6M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (30.4M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (24.1M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.3)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-725B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-223.6B)
🔺 ارزش صف های خرید: (821.4B)
🔻 ارزش صف های فروش: (356.1B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ خودرو: (229.7B) 2T
✳️ سرمایه گذاری: (31.7B) 399.4B
✳️ هتل و رستوران: (25.6B) 98.2B
✳️ محصولات فلزی: (10.2B) 71.7B
✳️ سایر واسطه گری: (6.3B) 73B
✳️ دستگاه های برقی: (3.8B) 54.2B
✳️ لاستیک: (1.2B) 57.3B


1401.12.07

✅ #ثبهساز

بعد از بازگشایی و ۵۰ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (727)
🟢 تعداد مثبت: 351 (%48)
🔴 تعداد منفی: 376 (%52)
🔼 تعداد صف خرید: 91 (%13)
🔽 تعداد ️صف فروش: 65 (%9)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (195)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (532)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (12.2T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (12.2T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (4.5T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (4.4T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (2.6T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (2.7T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (31M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (28.8M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (30.6M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (19.8M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.1)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.5)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-89.4B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-1.1T)
🔺 ارزش صف های خرید: (1T)
🔻 ارزش صف های فروش: (393.7B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ فلزات اساسی: (113.5B) 2.1T
✳️ شیمیایی: (64.9B) 1.9T
✳️ سرمایه گذاری: (52.1B) 529.3B
✳️ چند رشته صنعتی: (43.1B) 1.1T
✳️ کامپیوتری: (5.3B) 26B
✳️ ماشین آلات: (2.4B) 269.5B
✳️ پیمانکاری: (1.3B) 35.2B


1401.12.06

✅ #غپینو

۱۴ میلیون حجم معاملات در آستانه بالا

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (723)
🟢 تعداد مثبت: 672 (%93)
🔴 تعداد منفی: 51 (%7)
🔼 تعداد صف خرید: 426 (%59)
🔽 تعداد ️صف فروش: 19 (%3)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (630)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (93)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (8.9T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (6.6T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (2.3T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (4.6T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (884.1B)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (2T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (44.8M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (26.6M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (39.8M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (14.7M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.7)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (2.7)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (2.3T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-2.2T)
🔺 ارزش صف های خرید: (2.8T)
🔻 ارزش صف های فروش: (297B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ شیمیایی: (353.1B) 864.9B
✳️ فلزات اساسی: (299.9B) 876B
✳️ چند رشته صنعتی: (212.9B) 459.3B
✳️ نفتی: (170.9B) 533.8B
✳️ خودرو: (138.3B) 1.2T
✳️ ماشین آلات: (94.1B) 343.8B
✳️ بانک: (83.6B) 532.2B

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.