اخبار هفته دوم اسفند ماه 1400

اخبار هفته دوم اسفند ماه 1400

1400.12.11 

📊گزارش بازار در پایان معاملات
چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران امروز با روند مثبت شروع کرد ، بازار سرمایه امروز در ابتدای معاملات با روند مثبت و عمدتا در گروه سرمایه گذاری و بانکی و خودرو شروع کرد که در نیمه دوم به روند مثبت در کنار کنی افزایش عرضه ادامه داد و با تغییر رشد ۱،۲۱۶ واحد به نسبت روز گذشته کاری به کار خود پایان داد ، در نهایت در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۳،۳۱۵ واحد قرار گرفت.

🔸شاخص کل با معیار هم وزن هم روندی مثبت را شروع کرد و در ادامه با تغییر رشد ۵۳۸ واحدی در جایگاه ۳۳۴،۴۸۵ واحد قرار گرفت.

🔹شاخص بازار فرابورس با افت ۳۰ واحد ، ۱۷ هزار و ۶۴۲ واحد را به ثبت رساند .

🔰 #شستا #خودرو #وبملت #فولاد به ترتیب بیشترین تاثیر منفی و #کگل #وغدیر #کچاد #شبندر بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل داشتند

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۶ هزار
و ۲۰۰ ملیارد تومان و ارزش معاملات خرد حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

که ۳۲۶ میلیارد تومان اوراق اسلامی
ارزش عملیات بازار باز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان

📊 نسبت مالی بازار

P/e forward : 5/7
P/e ttm : 6/6

📊 #پایش_بازار

⬅️ شاخص کل: 1,281,171 (-764)
⬅️ شاخص هم وزن: 334,231 (284)
⬅️ ارزش معاملات: 3,174 میلیارد تومان
⬅️ حجم معاملات: 7.6 میلیارد
⬅️ تعداد معاملات: 535,884

☑️ تعداد کل نماد: 709
🟢 تعداد مثبت: 277 (%39)
🔴 تعداد منفی: 432 (%61)
🔼 تعداد صف خرید: 81 (%11)
🔽 تعداد ️صف فروش: 75 (%11)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 169
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 466

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 657 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 517 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 287 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 237 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 14.7 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 13.3 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1.1

⬆️ ورود پول حقیقی: (-141) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (214) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (164) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️چند رشته ای صنعتی: 58,583
✳️انبوه سازی: 24,203
✳️دارویی: 10,470
✳️کمکی به نهادها: 10,263
✳️محصولات فلزی: 6,793
✳️صندوق قابل معامله: 1,708


1400.12.09

✅ مجوز افزایش سرمایه 71 درصدی #فارس از محل سود انباشته صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 7834 درصدی #پارس از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد.

#فولاد

💢پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فولاد مبارکه اصفهان

درصد افزایش سرمایه: 95 درصد

محل تامین: سود انباشته

📊گزارش بازار در پایان معاملات
دو شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران امروز با روند مثبت شروع کرد ، بازار سرمایه امروز در ابتدای معاملات با روند مثبت و عمدتا در گروه سرمایه گذاری و بانکی و خودرو شروع کرد که در نیمه دوم به روند مثبت ادامه داد و با تغییر رشد ۲،۵۸۰ واحد به نسبت روز گذشته کاری به کار خود پایان داد ، در نهایت در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۱،۸۷۲ واحد قرار گرفت.

🔸شاخص کل با معیار هم وزن هم روندی مثبت را شروع کرد و در ادامه با تغییر رشد ۳،۱۵۱ واحدی در جایگاه ۳۳۳،۹۵۰ واحد قرار گرفت.

🔹شاخص بازار فرابورس با رشد ۳۰ واحد ، ۱۷ هزار و ۶۷۲ واحد را به ثبت رساند .

🔰 #پارس #وغدیر #فولاد #فارس به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل داشتند

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۷۱هزار
ملیارد تومان و ارزش معاملات خرد حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

که ۴۶۶ میلیارد تومان اوراق اسلامی
ارزش عملیات بازار باز ۱۶۶ هزار میلیارد تومان

📊 نسبت مالی بازار

P/e forward : 5/7
P/e ttm : 6/6

📊 #پایش_بازار

⬅️ شاخص کل: 1,281,389 (2,097)
⬅️ شاخص هم وزن: 333,917 (3,118)
⬅️ ارزش معاملات: 2,530 میلیارد تومان
⬅️ حجم معاملات: 5.0 میلیارد
⬅️ تعداد معاملات: 457,678

☑️ تعداد کل نماد: 717
🟢 تعداد مثبت: 459 (%64)
🔴 تعداد منفی: 258 (%36)
🔼 تعداد صف خرید: 139 (%19)
🔽 تعداد ️صف فروش: 39 (%5)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 346
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 296

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 530 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 527 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 259 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 215 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 17.3 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 12.6 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1.4

⬆️ ورود پول حقیقی: (-3) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (442) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (117) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️انبوه سازی: 34,765
✳️سرمایه گذاری: 11,590
✳️شیمیایی: 11,327
✳️دارویی: 11,019
✳️فلزات اساسی: 10,502
✳️محصولات غذایی: 5,584


1400.12.08

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (30)

#برکتح (214) | #میدکو2 (116) | #گپارس (90) | #وپویاح (48) | #خلنت (11) | #رکیش (9) | #زشگزا (9) | #وثوق (8) | #زملارد (8) | #شکام (5) | #غشاذر (5) | #وپسا (5) | #ثاصفا (5) | #شکف (5) | #داراب (4) | #حسینا (4) | #واحصا (4) | #سخزر (4) | #فسرب (4) | #زملاردح (4) | #غبهار (3) | #شمواد (3) | #تپکو (3) | #آکورد (3) | #حتاید (3) | #حاریا (3) | #وپویا (3) | #شکلر (3) | #تلیسه (3) | #کلوند (3) |

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#افران | #پارند | #خلنت | #فولاد | #مفاخر | #فملی | #نوری | #رکیش | #سپاها | #حتاید | #تصمیم | #حسینا | #کارا | #واحصا | #حاریا | #زملارد | #شکام | #کمند | #برکتح | #همای | #کلر | #شکلر | #کلوند | #شفن | #دارا یکم | #وغدیر | #کفپارس | #گپارس | #شیراز | #فسرب |

📊گزارش بازار در پایان معاملات
یک شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران امروز با روند منفی شروع کرد ، بازار سرمایه امروز در ابتدای معاملات با روند منفی و عمدتا در گروه سرمایه گذاری و بانکی و خودرو شروع کرد که در نیمه دوم با متعادل ماند و با تغییر منفی ۳،۴۳۲ واحد به نسبت روز گذشته کاری به کار خود پایان داد ، در نهایت در ارتفاع یک میلیون و ۲۷۹،۴۳۸ واحد قرار گرفت.

🔸شاخص کل با معیار هم وزن هم روندی مثبت را شروع کرد و در ادامه با تغییر رشد ۱،۲۴۱ واحدی در جایگاه ۳۳۰،۷۵۸ واحد قرار گرفت.

🔹شاخص بازار فرابورس با رشد ۷ واحد ، ۱۷ هزار و ۶۴۲ واحد را به ثبت رساند .

🔰 #فولاد #فملی #فخوز #شپدیس #وتجارت به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل داشتند

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۸ هزار
۶۰۰ ملیارد تومان و ارزش معاملات خرد حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

که ۴۴۶ میلیارد تومان اوراق اسلامی
ارزش عملیات بازار باز ۴،۲۰۰ میلیارد تومان

📊 نسبت مالی بازار

P/e forward : 5/7
P/e ttm : 6/6

📊 #پایش_بازار

⬅️ شاخص کل: 1,279,438 (-3,433)
⬅️ شاخص هم وزن: 330,759 (1,241)
⬅️ ارزش معاملات: 2,334 میلیارد تومان
⬅️ حجم معاملات: 4.7 میلیارد
⬅️ تعداد معاملات: 443,082

☑️ تعداد کل نماد: 716
🟢 تعداد مثبت: 390 (%54)
🔴 تعداد منفی: 326 (%46)
🔼 تعداد صف خرید: 122 (%17)
🔽 تعداد ️صف فروش: 60 (%8)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 364
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 289

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 487 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 393 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 198 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 134 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 14.1 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 12.1 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1.2

⬆️ ورود پول حقیقی: (-93) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (334) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (119) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️صندوق قابل معامله: 15,415
✳️کاشی و سرامیک: 9,960
✳️زراعت: 8,701
✳️رایانه: 6,841
✳️سرمایه گذاری: 6,116
✳️حمل ونقل: 3,616

💢 مخبر: بورس باید از امن‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد

معاون اول رئیس‌جمهور:
متأسفانه به دلیل برخی سیاست‌های غلط اعمال شده در سال‌های اخیر، شاهد مشکلاتی در بورس هستیم و این در حالی است که بورس و بازار سرمایه باید یکی از امن‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد.

باید تحولاتی در بورس ایجاد شود تا بتوان از این بازار مهم برای نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی استفاده کرد

مشارکت صندوق‌های بین المللی، فاینانس خارجی و استفاده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز می‌تواند نقش موثری در پیشبرد برنامه‌های نهضت احیا ایفا کند./ایرنا


1400.12.07

#فخوز

✅ مبلغ فروش شرکت فولاد خوزستان در بهمن ماه با افت 28 درصدی نسبت به دی و افت 5 درصدی نسبت به متوسط 10 ماه گذشته همراه شد و به 3628 میلیارد تومان رسید.

✅ جمع فروش شرکت در 11 ماهه منتهی به بهمن سال جاری به رقم 41740 میلیارد تومان رسیده است که رشد 55 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅ مقدار فروش محصولات فخوز در بهمن با افت 20 درصدی نسبت به دی همراه شد. نرخ فروش اسلب داخلی، اسلب صادراتی و بلوم و بیلت داخلی شرکت در این ماه به ترتیب برابر با 14.6، 15.8 و 12.7 میلیون تومان در هر تن گزارش شده است که افت تقریبا دو درصدی نسبت به دی نشان می دهند اما نرخ فروش بلوم و بیلت صادراتی با رشد 4 درصدی نسبت به دی به 14.7 میلیون تومان در هر تن رسیده است.

📊گزارش بازار در پایان معاملات
شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران امروز با روند منفی شروع کرد ، بازار سرمایه امروز در ابتدای معاملات با روند منفی و عمدتا در گروه سرمایه گذاری و بانکی و خودرو شروع کرد که در نیمه دوم با متعادل ماند و با تغییر منفی ۵،۱۶۳ واحد به نسبت روز گذشته کاری به کار خود پایان داد ، در نهایت در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۳،۳۱۴ واحد قرار گرفت.

🔸شاخص کل با معیار هم وزن هم روندی مثبت را شروع کرد و در ادامه با تغییر افت ۷،۴۴ واحدی در جایگاه ۳۲۹،۵۶۲ واحد قرار گرفت.

🔹شاخص بازار فرابورس با رشد ۴۴ واحد ، ۱۷ هزار و ۶۳۳ واحد را به ثبت رساند .

🔰 #فولاد #فملی #وبملت #خودرو #وتجارت به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل داشتند

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۸ هزار
۹۰۰ ملیارد تومان و ارزش معاملات خرد حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

که ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی
ارزش عملیات بازار باز ۴۰۰۰ میلیارد تومان

📊 نسبت مالی بازار

P/e forward : 5/7
P/e ttm : 6/6

📊 #پایش_بازار

⬅️ شاخص کل: 1,282,797 (-5,513)
⬅️ شاخص هم وزن: 329,510 (-797)
⬅️ ارزش معاملات: 2,798 میلیارد تومان
⬅️ حجم معاملات: 6.2 میلیارد
⬅️ تعداد معاملات: 516,199

☑️ تعداد کل نماد: 711
🟢 تعداد مثبت: 301 (%42)
🔴 تعداد منفی: 410 (%58)
🔼 تعداد صف خرید: 87 (%12)
🔽 تعداد ️صف فروش: 96 (%14)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 209
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 438

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 617 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 372 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 337 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 216 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 14.1 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 12.2 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1.2

⬆️ ورود پول حقیقی: (-245) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (262) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (266) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️شیمیایی: 20,734
✳️سرمایه گذاری: 15,997
✳️چند رشته ای صنعتی: 2,302
✳️کانی غیرفلزی: 2,257
✳️پیمانکاری: 1,597

#کویر

✅ کویر 1336 میلیارد تومان در بهمن فروش داشته که نشان از رشد 18 درصدی نسبت به فروش 1134 میلیارد تومانی ثبت شده در دی دارد و رکورد فروش ماهانه شرکت محسوب میشود. فروش بهمن شرکت، 35 درصد نسبت به میانگین فروش ماههای گذشته ی سال افزایش داشته است.

✅ شرکت در بهمن نزدیک به 89 هزار تن از محصولات خود را فروخته که 35 درصد نسبت به فروش 66 هزار تن در دی، افزایش داشته است.

✅ فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون حدود 11.2 همت بوده که 55 درصد نسبت به فروش 72.3 همت دوره ی مشابه سال گذشته افزایش داشته است. فروش این مدت شرکت، 724 هزار تن بوده که 4.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته است.

#پرداخت

✅ شرکت به پرداخت ملت در ماه بهمن همانند ماه دی و متوسط 10 ماه گذشته سال مالی، 255 میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرد.

✅ جمع درآمد شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه به رقم 2800 میلیارد تومان رسیده است که از این نظر رشد 15 درصدی نسبت به دوره مشابه سال کذشته نشان می دهد.

#شپاکسا

✅ شپاکسا در دومین ماه سال مالی خود، 131 میلیارد تومان فروش داشته است. مبلغ فروش شرکت 73 درصد بیشتر از دی ماه است. متوسط فروش ماهانۀ سال مالی منتهی به آذر 1400 معادل 208 میلیارد تومان بود.

✅ مقدار فروش شرکت برابر با 6 هزار تن بوده که نسبت به دی ماه 110 درصد رشد داشته است. این مقدار 43 درصد کمتر از متوسط ماهانه سال مالی قبل است. مقدار فروش داخلی پودر در این ماه برابر با 2 هزارتن بوده است که نسبت به ماه گذشته 230 درصد رشد اما نسبت به میانگین سال مالی قبل 39 درصد افت داشته است.نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته 20 درصد رشد داشته است.

✅ مجموع فروش دو ماه شرکت 206 میلیارد تومان است که 30 درصد نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل افت داشته است.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.