نوشته‌ها

هوش مالی

هوش مالی یعنی چه هوش مالی یا Financial intelligence به تعریف آکادمیک به مجموعه اقدامات برای انتخاب درست راه حل جهت مدیریت مالی گفته می شود. به عبارت دقیق تر هوش مالی یعنی: چگونه و از چه راه حلی پولدار شویم؟ پول به دست آمده را چگونه خرج کنیم؟ چه اقدامی برای افزایش سرمایه و […]