نوشته‌ها

عرضه اولیه چیست

عرضه اولیه  (Intital Public Offerings) چیست؟ عرضه اولیه سهام یک شرکت در بورس به این معنا نیست که آن شرکت یک شرکت تازه وارد است. بلکه به معنای این است که شرکت برای اولین بار در بازار سهام پذیرفته شده و اجازه خرید و فروش سهام آن در بورس صادر شده است چنین شرکت هایی […]