نوشته‌ها

اخبار هفته چهارم آبان ماه 1400

1400.08.30 🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 52 #تپکو (172) | #فوکا (35) | #غنوش (23) | #توسن (11) | #شتوکا (11) | #ثشاهد (7) | #بالاس (2.8) | #قنیشا (1.7) | #وفتخار (35) | #غسالم (17) | #خبنیان (0.3) | #ساذری (5) | #سنیر (0.8) | #کساپا (1.2) […]