نوشته‌ها

اخبار هفته سوم بهمن ماه 1401

1401.11.19 ✅ #دحاوی همچنان رشد قیمتی نماد بیش از ۱۴۰ درصد از زمان ارائه تحلیل ✅ #جهرم رنج مثبت و صف خرید نماد در محدوده حمایتی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: (719) 🟢 تعداد مثبت: 291 (%40) 🔴 تعداد منفی: 428 (%60) 🔼 تعداد صف خرید: 85 (%12) 🔽 تعداد ️صف فروش: 55 (%8) […]