نوشته‌ها

اخبار هفته دوم مرداد ماه 1400

1400.05.15 📚 اصطلاح NFP به چه معنا هست؟ وچگونه به ما در معاملات فارکس کمک می کند؟ 👈یکی از مهمترین داده های اشتغال آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی است 📊این شاخص در واقع تعداد مشاغل ایجاد شده در صنایع غیر کشاورزی در طی یک ماه است 📊این شاخص به شاخص محرک بازار معروف است و […]