نوشته‌ها

اخبار هفته دوم اردیبهشت ماه 1402

1402.02.13 ✅ #لکما حدود ۱۵۰ درصد رشد از زمان تحلیل رعایت حد ضرر بعد از یک دوره رشد الزامیست ✅ #قاسم رشد بیش از ۲۰۰ درصد در سقف روزانه  رعایت حد ضرر بعد از یک دوره رشد میان مدت الزامیست ✅ #سجام ادامه روند نماد در سقف روزانه ✅ #بنو رشد حدود ۱۲۰ درصد در […]