نوشته‌ها

اخبار هفته دوم آذر ماه

99.09.13 💢 آشنایی با اصطلاحات و کلید واژه های مربوط به *بودجه* با مطالعه این موارد درک بهتری از متن ‌لایحه بودجه ۱۴۰۰ خواهید داشت. 👇👇👇 🌐www.exirise.ir 📜 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این اعتبارات ، ظرفیت ھای جدید ایجــاد می نماید ، ظرفــیت ھای موجود را یا توسعه می دھد و یا بـه […]