نوشته‌ها

اخبار هفته اول مرداد ماه 1400

1400.05.06 💢 در گروه پترو پالایشی #شپنا با 38m حجم در محدوده ۱درصد مثبت #شبریز با 2m حجم در ۱درصد مثبت #شتران با 25m حجم در محدوده صفر تابلو #پترول با 14m حجم در منفی ۱درصد #تاپیکو با 12m حجم در مدار مثبت #شگویا با 22m حجم در مثبت ۳درصد #بوعلی با 6m حجم در […]