نوشته‌ها

اخبار هفته اول آذر ماه 1401

1401.09.11 ✅ #شپاکسا شرکت پاکسان در آبان ماه به درآمد فروش 273 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 42.8% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 53.2% نشان می دهد. جمع مبلغ فروش شپاکسا در دوره 11 ماهه به 2055 میلیارد تومان رسیده است که تغییر7.1%- نسبت به دوره مشابه […]