نوشته‌ها

اخبار هفته اول آذر ماه 1400

1400.09.05 #فخوز شرکت فولاد خوزستان در یک روند صعودی میان مدت و روند نزولی کوتاه مدت قرار دارد اکنون در یک محدوده حمایتی و خط روند صعودی کوتاه مدت قرار دارد برای مقاومت اول می توان محدوده خط روند نزولی کوتاه مدت و بعد از آن محدوده باکس قرمز رنگ را در نظر گرفت. مکدی […]