نوشته‌ها

آمار شاخص بورس 7 مرداد

اطلاعات مفید در مورد وضعیت روزانه شاخص بورس مرداد ماه 98 اطلاعات شاخص روزانه بورس مربوط به 7 مرداد یک روز مثبت و روز دیگر منفی؛ارزشمندی سهام مانع از کاهش معنی‌دار قیمت سهام می‌شود و از طرف دیگر حجم محدود نقدینگی و ریسک‌های متنوع بازاری و غیر بازاری مانع رشدی خاص در سهام می‌شود. و […]