نوشته‌ها

NAV خالص ارزش دارایی

خالص ارزش دارایی ها nav چیست یکی از روش های ارزیابی سهام های عادی که برای ارزش گذاری شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ های بزرگ استفاده می شود، روش ناو (Net Assets Value) مي باشد. این روش از تقسیم ارزش روز دارایی ها پس از کسر بدهی ها و سهام ممتاز بر تعداد سهام […]