نوشته‌ها

وضعیت بازار بورس در 6 شهریور ماه

طبق تحلیل و پیش بینی بازار احتمال نوسان به دلایلی که گفته شد صورت پذیرفت و صرفا این نوسانات که عمدتا بدلیل رفتار های هیجانی سهامداران و کمی اخبار سیاسی پیشخور شده بودند که بازار نشان داد فروش عمده سهام ها در این قیمتهای موجود اشتباهی بزرگ است و قابلیت سود دهی بیشتر دارند ولی […]