نوشته‌ها

انواع ارزش سهام

لیست انواع ارزش گذاری های سهام در بورس ۱. ارزش اسمی سهام: ارزش اسمی همان ارزشی است که در ابتدای تاسیس شرکت، برای هر برگه سهم تعیین شده و در اساسنامه شرکت قید می شود. ارزش اسمی از طریق تقسیم سرمایه بر تعداد سهام قابل محاسبه است‌. این ارزش با ارزش مبادلات سهام در بازار […]