نوشته‌ها

معاملات بورس کالا

بورس کالا چیست؟ وجود نارسایی و ناکارآمدی بازارهای سنتی، وجود نوسانات کاذب و عدم شفافیت برای کشف قیمت و همین طور نبود تضمین های لازم برای معاله گران، بشر را برآن داشت که اقدام به راه اندازی بورس های کالا در کشورهای جهان بپردازند. بورس کالا بازاری منسجم است که در آن تعداد زیادی از […]