نوشته‌ها

تاریخچه بورس

بورس از کجا و چگونه اغاز شد اندیشه ایجاد بورس زمانی شکل گرفت که تعدادی از بازرگانان اروپایی از فعالیت های تجاری خود ضرر کردند. بنابرین به فکر یک راه حلی افتادند تا وسیله آن بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند و یا آن را به حداقل برسانند. سرانجام تعدادی بازرگانان، عده ای را در […]