نوشته‌ها

امواج الیوت

اطلاعات مفید در مورد امواج الیوت در بورس یکی از محبوب ترین رویکردهای تحلیل نمودارهای فنی مالی بورس، تئوری موج الیوت است. رالف نلسون الیوت، تئوری موج الیوت را در دهه 1930 توسعه داد. الیوت معتقد بود که  بورس سهام، به طور کلی به گونه ای تصادفی و افسار گریخته رفتار می کند، در واقع  […]