نوشته‌ها

قوانین بازار پایه

قوانین بازار پایه در بورس و تابلو زرد نارنجی و قرمز یکی از مفاهیمی که این روزها در زمینه بورس و فرابورس بطور مکرر شنیده می شود، قوانین بازار پایه در بورس و مفاهیمی مانند تابلوی زرد، نارنجی و قرمز است. بازار پایه در میان بازارهای فرابورس قرار دارد و برای مبادلات سهام شرکت هایی […]