نوشته‌ها

انواع افزایش سرمایه ها

انواع افزایش سرمایه ها انواع افزایش سرمایه ها ( افزایش سرمایه شرکت ها ) : انواع افزایش سرمایه اگر بخواهیم یک دسته بندی از انواع روش های افزایش سرمایه داشته باشیم، می توان ۴ دسته کلی در نظر گرفت : ۱- از محل سود انباشته ( سهام جایزه ) ۲- از محل آورده نقدی و […]