نوشته‌ها

اخبار هفته چهارم شهریور ماه 1400

1400.06.31 🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 47 #فسبزوار (209) | #اتکای (123) | #توسن (92) | #وبرق (2.5) | #حآفرین (41) | #خفناور (2.3) | #ولیز (35) | #بمپنا (8) | #قنقش (0.7) | #فاهواز (8) | #سمگا (4) | #تابا (1.1) | #ساذری (0) | #خعمرا (7) […]