نوشته‌ها

اخبار هفته چهارم تیر ماه 1401

1401.04.29 ✅ #دحاوی  رشد ادامه دار نماد تقاضای ۱۴ میلیون در سقف روزانه 📑 لیست مجامع از ۲۸ تیر ماه : 📆 ۲۸ تیر : #خبهمن ، #اپرداز ، #وسنا ، #شفن ، #وپاسار ، #خپارس ، #وامیر ، #خفناور ، #حسینا ، #خاور ، #شساخت ، #شاوان ، #کمنگنز ، #حسیر ، #حپترو ، […]