نوشته‌ها

اخبار هفته سوم اردیبهشت ماه 1400

1400.02.24 💢 مشخص شدن یک فرمول شفاف برای تعیین نرخ پایه عرضه های هفتگی شمش نرخ پایه عرضه شمش بلوم هم بر اساس محدوده نوسان ۳± درصد نسبت به میانگین قیمت کشف شده قبلی؛ بنا بر اختیار خود عرضه کننده تعیین می‌شود. از آنجایی که فولادسازان موظف به عرضه ۷۵ درصد از کل محصول تولیدی […]