نوشته‌ها

اخبار هفته دوم خرداد ماه 1400

1400.03.12 در گروه بانکی #وپارس با ۲۱ میلیون حجم در ۲۸۵ تومان معامله می شود. #ونوین با ۶ میلیون حجم در ۴۲۰ تومان. #وبصادرات با ۲۰ میلیون سهم در ۱۸۷ تومان #وبملت با ۳۴ میلیون حجم در ۳۶۸ تومان در صفر تابلو. 🛢در گروه پترو پالایشی #شتران با ۲۸ میلیون حجم در ۸۲۲ تومان #فارس […]