نوشته‌ها

اخبار هفته دوم آبان ماه

99.08.16 # تحلیل_هفتگی #نماد_خزر   99.08.12 # خزر طبق صورت های مالی ۶ ماهه ۱۰۳ % افزایش درآمد عملیاتی ۱۶۹ %افزایش سود ناخالص ۹۲۳ % افزایش سود عملیاتی ۳۴۲۸ % درصد افزایش سود خالص و به ازای هر سهم ۱۶۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲۶۰% افزایش داشته […]