نوشته‌ها

اخبار هفته دوم آبان ماه 1400

1400.08.14 #اوره 💢 سررسید نوامبر ۸۸۷ دلار میباشد . شرکت های اوره ای در مهر ماه به دلیل معاملات سلف نرخ های پایینتری نسبت به نرخ های جهانی داشتند و انتظار می رود در گزارشات بعدی نرخ ها بهتر شوند . #خراسان #شپدیس #شلرد #شیراز #کرماشا 1400.08.13 #شپنا 💢 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق […]