نوشته‌ها

اخبار هفته اول مهر ماه

99.07.09 💢 امکان حذف سفارش فروش سهام عدالت فراهم می‌شود برخی درخواست‌های فروش سهام عدالت در زمان رشد بازار سرمایه اجرا نشد، اما اکنون که بورس در مسیر نزولی قرار گرفته و قیمت سهام در حال کاهش است، این سفارش‌های فروش به سرعت اجرا شده و در نتیجه سهامداران دچار زیان شده‌اند که در مواجهه […]