نوشته‌ها

اخبار هفته اول تیر ماه 1400

1400.04.02 #ناظر_بازار 💢به اطلاع مي رساند،نمادهای معاملاتي #ثفارس، #قشكر، #بكاب، #غنوش، #غشصفا، #غالبر #کاسپین مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشند. 💢 در گروه بانکی #وپارس با ۱۱۲ میلیون حجم صف خرید ۳۰ میلیونی دارد #وبملت با ۱۳۸ میلیون حجم در محدوده +2 درصد معامله می شود #وتجارت با ۱۰۴ میلیون حجم در محدوده صفر […]