نوشته‌ها

اخبار هفته اول اسفند ماه 1401

1401.12.03 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: (731) 🟢 تعداد مثبت: 304 (%42) 🔴 تعداد منفی: 427 (%58) 🔼 تعداد صف خرید: 91 (%12) 🔽 تعداد ️صف فروش: 41 (%6) 🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (539) 🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (192) 🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (5.8T) 🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (6.2T) ⬆️ […]