نوشته‌ها

اخبار هفته اول اسفند ماه 1400

1400.12.06 #سیمرغ ✅ سال مالی شرکت منتهی به 30 آذر است. سیمرغ در بهمن و در دومین ماه سال مالی خود به مبلغ فروش 128 میلیارد تومانی دست یافت که 12 درصد کمتر از دی ماه می باشد. ✅ جمع فروش شرکت در دو ماه سال مالی جاری برابر با 272 میلیارد تومان شده است […]