نوشته‌ها

اخبار هفته اول شهریور ماه

99.06.07 💢 در یک تغییر سیاستی بزرگ بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که با هدف حمایت از بازار کار و تقویت رشد اقتصادی، هدف گذاری تورمی قبلی خود را رها کرده و اجازه خواهد داد تا نرخ تورم با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند. جروم پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا با اعلام این تصمیم گفته […]