اخبار هفته چهارم فروردین ماه 1402

اخبار هفته چهارم فروردین ماه 1402

1402.01.30

✅ #لکما

رشد بیش از ۱۲۰ درصد نماد
همچنان در صف خرید با بیش از ۴۴ میلیون تقاضا در سقف روزانه

✅ #کمینا

طبق تحلیل روند نماد و ادامه مسیر
با ۱۴ میلیون صف خرید

✅ #دحاوی

در سقف روزانه بعد از ۲۵۰ درصد رشد نماد در میان مدت

❗️رعایت حد ضرر الزامیست

✅ #جهرم

۱۶ میلیون تقاضا در سقف روزانه

✅ #دجابر

رشد نماد طبق روند در آستانه بالا صف خرید

✅ #سجام

رشد خوب و ادامه دار طبق روند در صف خرید

✅ #وآرین

همچنان در مسیر رشد

✅ #پتایر

رشد بیش از ۱۴۰ درصدی نماد در زمان کوتاه

✅ #تمحرکه

نوسانات جذاب و گزارشات خوب نماد

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (719)
🟢 تعداد مثبت: 382 (%53)
🔴 تعداد منفی: 337 (%47)
🔼 تعداد صف خرید: 192 (%27)
🔽 تعداد صف فروش: 18 (%3)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (372)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (347)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (14.2T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (13.6T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (2.8T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (3.5T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (899.3B)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (32.5M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (27.1M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (26.1M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (27.3M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.2)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (630.3B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-417.2M)
🔺 ارزش صف های خرید: (1.6T)
🔻 ارزش صف های فروش: (137.3B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ بانک: (316.2B) 1.4T
✳️ حمل ونقل: (174.1B) 583.8B
✳️ شیمیایی: (156.5B) 1.2T
✳️ بیمه: (125.9B) 618.9B
✳️ زغال سنگ: (35.4B) 75.7B
✳️ کانی غیرفلزی: (35.4B) 304.3B
✳️ کانه فلزی: (32.9B) 369.7B

💢 عشقی: برخی به اصطلاح اساتید بورس دوباره پیدا شده‌اند؟؟!!

رئیس سازمان بورس:

🔹برخی به اصطلاح اساتید بازار سرمایه که پس از ریزش سال ۱۳۹۹ پنهان شده بودند با رشدهای اخیر دوباره شروع به تبلیغات در فضای مجازی کرده‌اند.

🔹نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد بیشترین کسانی که دو سال قبل در بورس متضرر شدند افرادی بودند که تک سهم بودند و به دنبال مشاوره‌های برخی در فضای مجازی می‌رفتند.

🔹از مردم می‌خواهیم گول مشاوره‌های غلط را نخورند.


1402.01.28

✅ #تمحرکه

طبق روند در سقف روزانه

✅ #پتایر

بعد از افشای افزایش نرخ با حجم ۹۵ میلیون با بیش از ۷۳ میلیون تقاضا
در سقف روزانه و رشد بیش از ۱۱۰ درصد

✅ #کمینا

طبق روند در صف خرید

✅ #دجابر 

روند مثبت و متعادل نماد

✅ #بنو 

رشد ۱۰۰ درصدی نماد همچنان با رنج مثبت در ادامه روند

✅ #ثجوان

در سقف روزانه همچنان در صف خرید
بعد بیش از ۸۰ درصد رشد

✅ #دلقما

رشد ادامه دار نماد بعد از ۱۵۵ درصد

✅ #لکما

رشد بیش از ۱۱۰ درصدی

✅ #دیران

رشد ادامه دار

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (741)
🟢 تعداد مثبت: 510 (%69)
🔴 تعداد منفی: 231 (%31)
🔼 تعداد صف خرید: 244 (%33)
🔽 تعداد صف فروش: 11 (%1)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (489)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (252)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (15.2T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (14.3T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (3T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (3.9T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (1.2T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (37.5M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (27.9M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (29.2M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (25.9M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.3)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (885.5B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-435.9B)
🔺 ارزش صف های خرید: (2.4T)
🔻 ارزش صف های فروش: (27.8B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ بانک: (221.6B) 1.2T
✳️ انبوه سازی: (96.6B) 810.6B
✳️ حمل ونقل: (95.7B) 502.9B
✳️ هتل و رستوران: (89.8B) 250B
✳️ دارویی: (68.4B) 610.1B
✳️ خودرو: (55.3B) 2.2T
✳️ کانه فلزی: (55.2B) 540.6B


1402.01.27

✅ #تمحرکه

طبق روند تحلیل در سقف روزانه

✅ #کمینا 

بیش از ۵ میلیون تقاضا در سقف روزانه

✅ #شاوان

همچنان در روند صعودی دقت به تحلیل

✅ #ثجوان

رشد سریع بیش از ۸۰ درصد و همچنان در صف خرید
دقت به حد ضرر و تحلیل نماد

✅ #دیران

در آستانه بالا و روند نماد بعد از افزایش سرمایه

✅ #سجام

طبق تحلیل روند و رشد مناسب نماد در میان مدت در سقف روزانه

✅ #لکما

رشد حدود ۱۰۰ درصدی نماد طبق تحلیل

✅ #وآرین

همچنان در صف خرید

✅ #بنو 

بازگشایی با بیش از ۱۵ میلیون تقاضا در سقف قیمت و رشد حدود ۹۰ درصدی نماد

✅ #غپینو

روند حرکت میان مدت نماد

طبق روند در آستانه بالا

✅ #دحاوی

رشد ۲۳۰ درصدی و ادامه دار

💢 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد

مسلم صالحی گفت: در هفته گذشته مباحث مختلف در کمیسیون اقتصادی مطرح و دغدغه نمایندگان مورد توجه قرار گرفت و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شد تا به‌زودی وارد صحن علنی مجلس شود./ایرنا

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (744)
🟢 تعداد مثبت: 472 (%63)
🔴 تعداد منفی: 272 (%37)
🔼 تعداد صف خرید: 223 (%30)
🔽 تعداد صف فروش: 15 (%2)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (401)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (343)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (15.4T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (15T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (3.1T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (3.6T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1.1T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (1.2T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (35.2M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (28.5M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (26.1M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (26.8M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.2)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (476.8B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-504.7B)
🔺 ارزش صف های خرید: (2.4T)
🔻 ارزش صف های فروش: (61.4B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ محصولات غذایی: (120B) 1.1T
✳️ حمل ونقل: (78.9B) 472.4B
✳️ نفتی: (75B) 829.6B
✳️ سایر واسطه گری: (63.1B) 306B
✳️ مخابرات: (62.1B) 282.9B
✳️ بیمه: (52.4B) 425.7B
✳️ اطلاعات و ارتباطات: (52.3B) 183.6B

💢 زیان ۲ میلیون سهامدار صندوق‌های پالایشی و دارایکم جبران شد

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: یکی از کارهایی که در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، جبران زیان دو صندوق پالایشی یکم و دارایکم بود که شرایط بدی داشتند و باعث آزردگی خاطر بیش از دو میلیون نفر شده بودند.

مردمی که در سال ۱۳۹۹ اطمینان کرده بودند و این صندوق‌ها را به قیمت ۱۰ هزار تومان خریداری کرده بودند، اما با نزولی که اتفاق افتاد، این صندوق‌ها بین ۶۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان معامله می‌شدند.

با اصلاح اساسنامه صندوق‌ها اکنون نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی آن‌ها به بالای ۹۵ درصد رسیده است و در محدوده ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان معامله می‌شوند به طوری که پالایشی یکم سال گذشته ۱۳۰ درصد بازدهی داشت./سنا


1402.01.26

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (702)
🟢 تعداد مثبت: 675 (%96)
🔴 تعداد منفی: 27 (%4)
🔼 تعداد صف خرید: 206 (%29)
🔽 تعداد صف فروش: 2 (%0)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (627)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (75)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (2T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (1.8T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (204.1B)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (440.2B)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (93.1B)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (158.6B)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (34.6M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (20.9M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (31.8M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (24.5M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.7)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.3)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (235.5B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-394B)
🔺 ارزش صف های خرید: (2.4T)
🔻 ارزش صف های فروش: (5.3B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ بانک: (38.6B) 107.8B
✳️ خودرو: (27B) 308.1B
✳️ سرمایه گذاری: (18.7B) 99.6B
✳️ مخابرات: (18.6B) 46.8B
✳️ محصولات غذایی: (17B) 104.1B
✳️ انبوه سازی: (15.2B) 96B
✳️ شیمیایی: (14.2B) 132.4B

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.