اخبار هفته چهارم خرداد ماه ۱۴۰۱

اخبار هفته چهارم خرداد ماه ۱۴۰۱

1401.03.31

#تقسیم_سود در #وبملت

۱۰۰ ریال سود نقدی در مجمع #وبملت تقسیم شد.

✅ #فمراد با افزایش تقاضا و صف خرید نماد
رشد حدود ۸۰ درصدی از زمان تحلیل ، که همراه با نوسانات بازار هم همراه بود.

📊 #پایش_بازار ⚜️

☑️ تعداد کل نماد: 710
🟢 تعداد مثبت: 193 (%27)
🔴 تعداد منفی: 517 (%73)
🔼 تعداد صف خرید: 50 (%7)
🔽 تعداد ️صف فروش: 86 (%12)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 178
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 469

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 945 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 485 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 402 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 185 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 13.8 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 18.8 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 0.7

⬆️ ورود پول حقیقی: (-462) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (307) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (218) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️انبوه سازی: 9,765
✳️اطلاعات و ارتباطات: 6,544
✳️قند و شکر: 3,879
✳️صندوق قابل معامله: 3,565
✳️رایانه: 2,702
✳️دستگاه های برقی: 2,209


1401.03.30

 افزایش تقاضا در #دسانکو 

صف خرید نماد در محدوده حمایتی سهام

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 707
🟢 تعداد مثبت: 283 (%40)
🔴 تعداد منفی: 424 (%60)
🔼 تعداد صف خرید: 66 (%9)
🔽 تعداد ️صف فروش: 77 (%11)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 182
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 466

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 1,082 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 800 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 418 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 255 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 18.2 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 17.4 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1

⬆️ ورود پول حقیقی: (-283) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (420) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (234) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️اطلاعات و ارتباطات: 54,785
✳️سیمان: 31,622
✳️حمل ونقل: 14,542
✳️پیمانکاری: 4,793
✳️عرضه برق: 3,878
✳️انبوه سازی: 2,422


1401.03.29

محدودیت جدید در معاملات سکه بورسی

طبق اطلاعیه جدید بورس کالا، خریداران سکه بورسی از امروز در هر سفارش حداکثر می‌توانند ۱۰ سکه سفارش خرید بگذارند.

#پایش_بازار 

تعداد کل نماد: 710
تعداد مثبت: 275 (%39)
تعداد منفی: 435 (%61)
تعداد صف خرید: 63 (%9)
تعداد تعداد نماد اختلاف مثبت: 213
تعداد نماد اختلاف منفی: 441

ارزش خرید حقوقی ها: 1,265 میلیارد
ارزش فروش حقوقی ها: 795 میلیارد
ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 802 میلیارد
ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 397 میلیارد
سرانه خریدار حقیقی کل: 15.8 میلیون
سرانه فروشنده حقیقی کل: 16 میلیون
قدرت خریدار حقیقی: 1

ورود پول حقیقی: (-474) میلیارد تومان
ارزش صف های خرید: (310) میلیارد تومان
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
هتل و رستوران: 51,469
صندوق قابل معامله: 24,996
انبوه سازی: 15,377
عرضه برق: 7,963
انتشار و چاپ: 1,668
خرده فروشی: 623


1401.03.28

#پایش_بازار 

تعداد کل نماد: 689
تعداد مثبت: 183 (%27)
تعداد منفی: 506 (%73)
تعداد صف خرید: 64 (%9)
تعداد تعداد نماد اختلاف مثبت: 184
تعداد نماد اختلاف منفی: 432

ارزش خرید حقوقی ها: 1,271 میلیارد
ارزش فروش حقوقی ها: 544 میلیارد
ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 741 میلیارد
ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 290 میلیارد
سرانه خریدار حقیقی کل: 14.8 میلیون
سرانه فروشنده حقیقی کل: 16.9 میلیون
قدرت خریدار حقیقی: 0.9

ورود پول حقیقی: (-726) میلیارد تومان
ارزش صف های خرید: (272) میلیارد تومان
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
خرده فروشی: 9,532
ماشین آلات: 4,230
لاستیک: 2,399
انبوه سازی: 1,219
پیمانکاری: 660
وسایل ارتباطی: 124


1401.03.28

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير

درصد افزایش سرمایه:50%

محل تامین: سود انباشته


1401.03.25

#پایش_بازار 

تعداد کل نماد: 685
تعداد مثبت: 265 (%39)
تعداد منفی: 420 (%61)
تعداد صف خرید: 79 (%12)
تعداد تعداد نماد اختلاف مثبت: 283
تعداد نماد اختلاف منفی: 333

ارزش خرید حقوقی ها: 851 میلیارد
ارزش فروش حقوقی ها: 511 میلیارد
ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 459 میلیارد
ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 229 میلیارد
سرانه خریدار حقیقی کل: 15.2 میلیون
سرانه فروشنده حقیقی کل: 16.6 میلیون
قدرت خریدار حقیقی: 0.9

ورود پول حقیقی: (-339) میلیارد تومان
ارزش صف های خرید: (351) میلیارد تومان
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
صندوق قابل معامله: 153,387
عرضه برق: 30,379
انبوه سازی: 11,837
محصولات فلزی: 4,073
تجارت عمده: 2,211
خودرو: 1,936


1401.03.24

قیمت جدید سیمان اعلام شد

قیمت سیمان در خرده فروشی‌ها از حدود پاکتی ۵۰ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان و در مناطقی تا ۹۰ هزار تومان رسیده است.

سیمان دوباره اوج گرفتپس از اعمال محدودیت برق صنایع فولادی و سیمانی، سازندگان مسکن از افزایش ۲۰۰۰ تومانی هر کیلوگرم میلگرد خبر می‌دهند و می‌گویند که قیمت‌ها از کیلویی ۱۸ هزار تومان در روزهای اخیر به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسیده و احتمال افزایش این نرخ نیز وجود دارد. نوسان بازار مصالح ساختمانی پس از قطعی برق در شرایطی رخ داده که سال گذشته نیز همین شرایط حاکم شد. در روزهای اخیر عبدالرضا شیخان ـ دبیر انجمن سیمان هشدار داده بود که در صورت محدودیت ۵۰ درصدی برق واحدهای سیمانی، قیمت سیمان افزایش خواهد یافت و ظاهرا همین اتفاق نیز رخ داده است.

 #ومعادن  

طبق روند تحلیل نماد در آستانه صف خرید بعد از حدود ۵۵ درصد رشد

#پایش_بازار 

تعداد کل نماد: 703
تعداد مثبت: 274 (%39)
تعداد منفی: 429 (%61)
تعداد صف خرید: 75 (%11)
تعداد تعداد نماد اختلاف مثبت: 197
تعداد نماد اختلاف منفی: 445

ارزش خرید حقوقی ها: 1,194 میلیارد
ارزش فروش حقوقی ها: 883 میلیارد
ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 590 میلیارد
ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 408 میلیارد
سرانه خریدار حقیقی کل: 18.3 میلیون
سرانه فروشنده حقیقی کل: 24.7 میلیون
قدرت خریدار حقیقی: 0.7

ورود پول حقیقی: (-316) میلیارد تومان
ارزش صف های خرید: (370) میلیارد تومان
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
فلزات اساسی: 20,517
عرضه برق: 18,321
کانی غیرفلزی: 8,807
هتل و رستوران: 2,643
لاستیک: 2,037
پیمانکاری: 776

برق مورد نیاز تولید سیمان تامین شد

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت:‌ با تامین شدن برق مورد نیاز تولید سیمان و همچنین عرضه گسترده سیمان در بورس کالا طی یکشنبه هفته آینده، شاهد تعادل مناسب این بازار خواهیم بود.


1401.03.23

افزایش تقاضا در گروه پالایشی تا نزدیکی صف خرید 

#شپنا #شتران #شبندر

 #نوری افزایش تقاضا در سقف روزانه نماد
و صف خرید . رشد حدود ۶۰ درصدی از زمان ارائه تحلیل

 #وآرین 

در سقف روزانه و صف خرید نماد

 #جهرم 

با افزایش تقاضا مجدد صف خرید

 #قثابت 

بازگشایی با ۹ میلیون تقاضا و ۳۰ میلیون حجم معاملات ، رشد بیش از ۱۳۰ درصد از زمان ارائه تحلیل در میان مدت , حد ضرر اکیدا رعایت شود

 #پایش_بازار 

تعداد کل نماد: 705
تعداد مثبت: 525 (%74)
تعداد منفی: 180 (%26)
تعداد صف خرید: 122 (%17)
تعداد تعداد نماد اختلاف مثبت: 282
تعداد نماد اختلاف منفی: 351

ارزش خرید حقوقی ها: 1,227 میلیارد
ارزش فروش حقوقی ها: 1,596 میلیارد
ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 625 میلیارد
ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 760 میلیارد
سرانه خریدار حقیقی کل: 20 میلیون
سرانه فروشنده حقیقی کل: 18.5 میلیون
قدرت خریدار حقیقی: 1.1

ورود پول حقیقی: (368) میلیارد تومان
ارزش صف های خرید: (541) میلیارد تومان
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
شیمیایی: 203,783
فلزات اساسی: 105,505
سیمان: 33,037
کانه فلزی: 23,569
سرمایه گذاری: 19,939
خودرو: 16,416


1401.03.22

#پایش_بازار 

تعداد کل نماد: 698
تعداد مثبت: 421 (%60)
تعداد منفی: 277 (%40)
تعداد صف خرید: 68 (%10)
تعداد تعداد نماد اختلاف مثبت: 397
تعداد نماد اختلاف منفی: 230

ارزش خرید حقوقی ها: 624 میلیارد
ارزش فروش حقوقی ها: 634 میلیارد
ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 288 میلیارد
ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 316 میلیارد
سرانه خریدار حقیقی کل: 15.4 میلیون
سرانه فروشنده حقیقی کل: 15.3 میلیون
قدرت خریدار حقیقی: 1

ورود پول حقیقی: (8) میلیارد تومان
ارزش صف های خرید: (304) میلیارد تومان
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
کانه فلزی: 73,189
نفتی: 38,449
شیمیایی: 18,663
زراعت: 5,201
لاستیک: 3,308
قند و شکر: 1,849


1401.03.21

 #قاسم

صف خرید نماد با ۳۵ میلیون حجم معاملات و رشد بیش از ۸۰ درصد به همراه سود مجمع از تاریخ تحلیل

رعایت حد ضرر الزامیست.

 رنج مثبت در #حتوکا 

در محدوده مقاومتی نماد بعد از رشد از محدوده ۱۳۰۰ تومان

 #پایش_بازار 

تعداد کل نماد: 686
تعداد مثبت: 247 (%36)
تعداد منفی: 439 (%64)
تعداد صف خرید: 64 (%9)
تعداد تعداد نماد اختلاف مثبت: 181
تعداد نماد اختلاف منفی: 432

ارزش خرید حقوقی ها: 1,018 میلیارد
ارزش فروش حقوقی ها: 547 میلیارد
ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 529 میلیارد
ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 197 میلیارد
سرانه خریدار حقیقی کل: 15.4 میلیون
سرانه فروشنده حقیقی کل: 16.9 میلیون
قدرت خریدار حقیقی: 0.9

ورود پول حقیقی: (-471) میلیارد تومان
ارزش صف های خرید: (550) میلیارد تومان
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
انبوه سازی: 15,509
خرده فروشی: 13,026
کانی غیرفلزی: 8,516
رایانه: 5,477
ماشین آلات: 2,819
لاستیک: 2,134

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.