اخبار هفته سوم فروردین ماه 1402

اخبار هفته سوم فروردین ماه 1402

1402.01.22

💢 خاندوزی: بورس حباب ندارد

وزیر اقتصاد: اکنون شرایط ریسکی و مخاطره‌آمیزی در بازار سرمایه و بورس وجود ندارد و به عبارتی بورس حباب ندارد.

ما برنامه هفتم توسعه را در دستور کار داریم که این مهم می‌تواند با همکاری موثر دولت و مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی از طریق تصویب بندها و احکام مفید به یک سند راهبردی و اثرگذار تبدیل شود./تسنیم

✅ #ثجوان

ادامه روند رشد قیمت طبق روند در سقف روزانه

✅ #دحاوی

همچنان در مسیر رشد
نزدیک به ۲۱۰ درصد رشد قیمت نماد در میان مدت

✅ #وآرین

رنج مثبت در آستانه صف خرید

✅ #پتایر

بیش از ۹۷ میلیون حجم معاملات و ۶۸ میلیون تقاضا درسقف روزانه

✅ #جهرم

طبق روند در سقف روزانه و صف خرید

✅ #غگرجی

نزدیک به ۸۰ درصد رشد قیمت در سقف روزانه

✅ #چکارن 

حجم معاملات ۳۰ میلیون و تقاضای ۱۲ میلیون درصف خرید

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (743)
🟢 تعداد مثبت: 512 (%69)
🔴 تعداد منفی: 231 (%31)
🔼 تعداد صف خرید: 201 (%27)
🔽 تعداد صف فروش: 13 (%2)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (648)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (95)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (11.9T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (11.3T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (2.3T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (3T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (887B)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (727.5B)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (32.7M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (25.8M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (26.6M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (22.7M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.3)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.2)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (635.1B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (417.6B)
🔺 ارزش صف های خرید: (2.1T)
🔻 ارزش صف های فروش: (16.7B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ صندوق ها: (375.7B) 4.2T
✳️ زراعت: (253.3B) 528.9B
✳️ بیمه: (119.5B) 413.9B
✳️ سرمایه گذاری: (75.5B) 633B
✳️ کمکی به نهادها: (69.9B) 413B
✳️ خودرو: (54.6B) 1.8T
✳️ کانه فلزی: (47B) 418B


1402.01.21

✅ #چکارن

۵۶ میلیون حجم در سقف روزانه
با بیش از ۱۲ میلیون تقاضا و ادامه روند طبق تحلیل

✅ #ثجوان

همچنان در صف خرید طبق روند

✅ #بنو

رشد ادامه دار همراه با افزایش تقاضا در سقف روزانه

✅ #پتایر 

۱۹۶ میلیون حجم و بیش از ۲۵ میلیون تقاضا

✅ #دحاوی

رشد ادامه دار قیمت به بیش از ۲۰۰ درصد

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (753)
🟢 تعداد مثبت: 261 (%35)
🔴 تعداد منفی: 492 (%65)
🔼 تعداد صف خرید: 115 (%15)
🔽 تعداد صف فروش: 71 (%9)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (204)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (549)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (15.5T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (16.7T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (4.2T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (3T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1.4T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (802.9B)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (30.1M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (30M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (25.2M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (26.8M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (0.9)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (-1.3T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-192.9B)
🔺 ارزش صف های خرید: (1.1T)
🔻 ارزش صف های فروش: (301.6B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ سایر واسطه گری: (49B) 264B
✳️ مخابرات: (20.3B) 292.4B
✳️ رایانه: (17.9B) 297.3B
✳️ فنی و مهندسی: (8.5B) 89.2B
✳️ استخراج نفت: (6.9B) 134.1B
✳️ فرهنگی و ورزشی: (1.6B) 7.2B
✳️ خودرو: (205.5M) 2.2T


1402.01.20

✅ #ونیرو

با ۱۵۰ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه

✅ #ثجوان

همچنان در مسیر رشد قیمت

✅ #سجام

در سقف روزانه و ادامه روند

✅ #لکما

روند ادامه دار و رشد پایدار قیمت سهام طبق تحلیل

✅ #جهرم

با تقاضای بیش از ۵ میلیون در سقف روزانه

✅ #بنو

رشد ادامه دار نماد با تقاضای ۶ میلیون در سقف روزانه

✅ #بترانس

رشد بیش از ۱۳۰ درصد در میان مدت طبق تحلیل

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (754)
🟢 تعداد مثبت: 521 (%69)
🔴 تعداد منفی: 233 (%31)
🔼 تعداد صف خرید: 235 (%31)
🔽 تعداد صف فروش: 9 (%1)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (479)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (275)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (13.9T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (12.9T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (2.3T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (3.4T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (851.5B)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (1.3T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (31.9M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (25.5M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (26.2M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (25.4M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.3)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (1.1T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-231B)
🔺 ارزش صف های خرید: (2.4T)
🔻 ارزش صف های فروش: (20.4B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ خودرو: (242B) 2.4T
✳️ کانه فلزی: (184.9B) 639.9B
✳️ حمل ونقل: (131.3B) 564.4B
✳️ سایر واسطه گری: (60.3B) 193.4B
✳️ زراعت: (58.3B) 404.9B
✳️ فنی و مهندسی: (57.6B) 219.9B
✳️ سرمایه گذاری: (53.4B) 631.4B


1402.01.19

✅ #ونیرو

طبق تحلیل و روند در سقف روزانه

✅ #شاوان

تشکیل صف خرید با افزایش تقاضا

✅ #ثجوان

طبق روند و رشد سریع نماد در سقف روزانه

دقت به تحلیل و رعایت حد ضرر

✅ #زبینا

دقت به روند و تحلیل نماد

در سقف روزانه و تشکیل صف خرید

✅ #دحاوی

رشد پایدار قیمت در محدوده ۲۰۰ درصد

✅ #ثبهساز

با بیش از ۲۲ میلیون تقاضا در سقف روزانه همچنان در مسیر رشد قیمت

✅ #غگرجی

ادامه روند رشد قیمت

✅ #جهرم

طبق روند تحلیلی نماد صف خرید

💢بازار آتی شمش طلا، فردا در بورس کالا رونمایی می‌شود

علیرضا صادقی، رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: فردا معاملات قراردادهای آتی شمش طلا در بورس کالای ایران راه‌اندازی می‌شود تا یک ابزار مالی دیگر به ابزارهای مالی با دارایی پایه طلا در بورس کالا اضافه شده و شرایط برای مدیریت ریسک بهتر سبد دارایی سرمایه‌گذاران در حوزه طلا، فراهم شود.

افراد زمانی که طلا را به صورت فیزیکی نگهداری می‌کنند، فقط در زمان صعود قیمت‌ها منتفع می‌شوند، اما یکی دیگر از مزایای ورود به قراردادهای آتی شمش طلا این است که با توجه به ویژگی این قراردادها و امکان اخذ موقعیت های متفاوت، افراد حتی می توانند در زمان نزول قیمت‌ها نیز منتفع شوند.

با توجه به اندازه قرارداد آتی شمش طلا که معادل یک گرم است، افراد با سرمایه‌های خُرد نیز می‌توانند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند و زمان سررسید نخستین قرارداد آتی نیز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ خواهد بود./سنا

✅ #وآرین

همچنان در روند صعودی

✅ #لکما

در ادامه مسیر نزدیک به ۹۰ درصد رشد

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (763)
🟢 تعداد مثبت: 671 (%88)
🔴 تعداد منفی: 92 (%12)
🔼 تعداد صف خرید: 246 (%32)
🔽 تعداد صف فروش: 10 (%1)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (373)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (390)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (15T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (13.6T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (3.2T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (4.6T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1.2T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (1.6T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (37.9M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (27.9M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (28.4M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (27.7M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.4)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (1.5T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-1.2T)
🔺 ارزش صف های خرید: (2.2T)
🔻 ارزش صف های فروش: (16.5B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ کانه فلزی: (147B) 455.1B
✳️ دارویی: (106.1B) 619.9B
✳️ مخابرات: (102.7B) 283.7B
✳️ انبوه سازی: (80.8B) 602.1B
✳️ نفتی: (80.5B) 0.9T
✳️ خودرو: (68.7B) 2.1T
✳️ بانک: (68.4B) 0.9T

💢با تصمیم سازمان بورس از بیستم فروردین ماه؛ سامانه هوشمند نظارت بر سبدگردان‌ها راه‌اندازی می‌شود

علیرضا طالبی‌نمین، رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات‌دهنده، سرمایه‌گذاری و هلدینگ سازمان بورس گفت: در یک سال و نیم اخیر مشغول راه‌اندازی سامانه‌ای برای نظارت بر نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی بودیم.

در حال حاضر حدود ۹۱ نهاد مالی دارای مجوز سبدگردانی در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند که تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، نظارت به صورت بازدید حضوری و غیرمکانیزه انجام می‌شد.

در یک سال و نیم اخیر جلساتی با کارگروه صنعت سبدگردانی، شرکت‌های نرم‌افزاری ارائه دهنده خدمات در بازار سرمایه و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران داشتیم که در نهایت منجر به راه‌اندازی سامانه هوشمند نظارتی گردید./سنا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.